Еңбек делдалдығы

Бұл курс еңбек делдалдығы негіздерімен таныстыруға және жұмыспен қамту қызметінің түрлендіруге байланысты жұмысшылардың құзыреттілігін арттыруға арналған. Осы оқу бағдарламасы басқа бағдарламалармен қатар əзірленген жəне қазақстандық жұмыспен қамту қызметтерінің қызметкерлеріне олардың ізденушілермен жұмысында, сондай-ақ кейс-менеджментті қолдану бойынша білім жəне дағдылар беруге бағытталған.

20
0

Структура курса

1-сабақ: Өтініш берушілермен өзара әрекеттесу: Кейс-менеджмент

 • Кейс-менеджмент. Істерді басқару
 • Сұхбат жүргізу
 • Жұмыс іздеушілерге профиль жасау
 • Жеке жұмыс жоспарлары

2-сабақ: Жұмыс берушілермен өзара әрекеттесу

 • Жұмыс берушілерге жұмыспен қамту орталығының қызметтері
 • Жұмыс берушілермен жұмыс істеу стратегиялары
 • Жұмыс берушілермен кездесу. Бос жұмыс орындары туралы ақпарат жинау
 • Үміткерлерді іріктеу

3-сабақ: Кəсіптік бағдарлау

 • Кәсіптік бағдарлаудың мазмұны
 • Кәсіптік бағдарлаудың мақсатты топтары, іс-шаралары және нысандары
 • Кәсіптік бағдарлау тесттері
 • Кәсіптік бағдарлаудың қадамдары

4-сабақ: Еңбек нарығын болжау және бақылау

 • Мониторинг түсінігі және тұтынушылар туралы ақпарат
 • Мониторингтің кезеңдері
 • Қызметкерлерге қойылатын талаптарды қысқа мерзімді болжау

Содержание курса

Өтініш берушілермен өзара әрекеттесу: Кейс-менеджмент
Теория с практическим заданием (Практическое задание)
04:00
Жұмыс берушілермен өзара әрекеттесу
Теория с практическим заданием (Практическое задание)
04:00
Кəсіптік бағдарлау
Теория с практическим заданием (Практическое задание)
04:00
Еңбек нарығын болжау және мониторингтеу
Теория с практическим заданием (Практическое задание)
04:00
Итоговое тестирование

Описание курса

1) Курс туралы:

Курстың мазмұны нақты тақырыптар бойынша презентациялардан, практикалық тапсырмалардан және қорытынды тест сұрақтарынан тұрады.

2) Курстың форматы:

Курста ұсынылған сабақтар қорытындысы бойынша практикалық тапсырмаларды орындау мүмкіндігі бар презентациялар форматында ұсынылған.

 1 сабақ: Өтініш берушілермен өзара әрекеттесу: Кейс-менеджмент. Сабақтың ұзақтығы: 4 академиялық сағат.

 №2 сабақ: Жұмыс берушілермен өзара әрекеттесу. Сабақтың ұзақтығы: 4 академиялық сағат.

 №3 сабақ: Кəсіптік бағдарлау. Сабақтың ұзақтығы: 4 академиялық сағат

 №4 сабақ: Еңбек нарығын болжау және мониторингтеу. Сабақтың ұзақтығы: 4 академиялық сағат

3) Курстың мақсаттары:

 • жұмыс орталықтарының қызмет көрсету саласында кейс-менеджмент қолдануды түсіндіру
 • бастапқы сұхбаттың маңыздылығын негіздеу
 • профильдеудің негізгі аспектілерін көрсету
 • жұмыспен қамтудың жеке жоспарын жасаудың негізгі сипаттамаларын түсіндіру
 • жұмыспен қамту орталықтарымен ынтымақтастық негіздері
 • жұмыс берушілерге үміткерлерді іріктеудің негізгі аспектілерін көрсету
 • кадрларды болжау және мониторинг процестерінің қадамдары

Автор

Ирина Рубашина
Отрасли:
Здравоохранение и социальное обслуживание населения
Виды деятельности:
Предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам с обеспечением проживания, Предоставление прочих социальных услуг с обеспечением проживания, Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания пожилым гражданам и инвалидам, Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки
Об организации:

Миссия Министерства: содействие повышению уровня и качества жизни населения через обеспечение конституционных гарантий и прав граждан в области труда, занятости, миграции и социального обеспечения.

Задачи Министерства: формирование и реализация государственной политики, осуществление межотраслевой координации и государственное управление в области:
1) труда, в том числе безопасности и охраны труда;
2) занятости;
3) социального обеспечения, в том числе пенсионного обеспечения и обязательного социального страхования;
4) социальной защиты инвалидов;
5) социальной поддержки семей с детьми;
6) социальной помощи отдельным категориям граждан;
7) предоставления специальных социальных услуг;
8) миграции населения в пределах своей компетенции. 

206 отзывов
1835 обучающихся
8 курсов
1344 выданных сертификата
4.8