Лаборант химического анализа

Данный курс предназначен для освоения нескольких компетенций лаборанта химического анализа. Для прохождения курса необходимо знать основы общей химии

 

Курстың құны
10 000 ₸
Сатып алу
Оқуды аяқтағаны туралы сертификат
Бұл курс не туралы?

Этот курс научит вас проводить химический и физико-химический анализ веществ в лаборатории.

Работа лаборанта химического анализа является основой качества производимой продукции в любой отрасли народного хозяйства. Химический анализ сырья необходим для контроля за соответствием продуктов технологического процесса и готовой продукции существующим нормативам. Лаборант химического анализа, по сути, обеспечивает контроль промышленного процесса и получение изделий с заданными свойствами.

Можно с уверенностью сказать, что от работы этих специалистов зависит благополучие многих людей, которые пользуются результатами их труда в быту и на производстве.

49:00 Курстың ұзақтығы
9 Курс сабақтары
7 Тапсырмалар
Бұл курс кім үшін?
Жаңа бастаған мамандар
Курстар жаңа бастаған мамандарға кәсіптің негізін қалауға және болашақта өз тәжірибесінде қолдануға көмектесетін бейіндік оқу материалдарын ұсынады
Еңбек нарығында өз құндылығын арттырғысы келетіндерге
Курстар жұмыс тәжірибесі бар және бейіндік дағдыларды, сондай-ақ оларды тиімді пайдалану ерекшеліктерін терең меңгергісі келетін кәсіпқойлар мен мамандарға қызықты болады
Кәсіпкерлер
Курстар бизнес иелеріне өз бизнесінің дамуын жеделдететін құралдарды меңгеруге және тұрақты қаржылық нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді
Не үйренесіз?
Применять знания техники безопасности в химической лаборатории и нейтрализовать вредные вещества
Очищать вещества методом кристаллизации
Готовить раствор различной концентрации
Курс бағдарламасы
 • Требования к помещению химической лаборатории и к складским помещениям 6 сағат
 • Классификация неорганических соединений 6 сағат
 • Техника безопасности в химической лаборатории 6 сағат
 • Химическая посуда 6 сағат
 • Методы очистки вещества. Кристаллизация и перекристаллизация 6 сағат
 • Растворы. Виды концентраций 6 сағат
 • Приготовление растворов приблизительной концентрации. 6 сағат
 • Приготовление растворов точной концентрации. Фиксаналы 6 сағат
 • Қорытынды тестілеу 1 сағат
Курс пікірлері
02.06.2022
Хороший курс
Автор туралы
5
 • Айдар Абишев
 • 2022 жылдан бастап алаңда
Өндіріс
1 отзыв
4 курс
5 білім алушылар
2 выданных сертификата
Профиль

Кіру