Web-дизайн

Данный курс состоит из 23 уроков в виде видеоматериалов и домашних задании к ним.

Курстың құны
20 000 ₸
Сатып алу
Оқуды аяқтағаны туралы сертификат
Бұл курс не туралы?

Курс создан для того, чтобы обучить студентов навыкам веб-дизайнера. В курсе рассказывается о Soft и Hard скиллах, UI и UX дизайнах. А также спикеры показывают как создавать кнопки, пагинацию, прототип сайта и мобильную версию сайта.

03:55 Курстың ұзақтығы
24 Курс сабақтары
0 Тапсырмалар
Бұл курс кім үшін?
Жаңа бастаған мамандар
Курстар жаңа бастаған мамандарға кәсіптің негізін қалауға және болашақта өз тәжірибесінде қолдануға көмектесетін бейіндік оқу материалдарын ұсынады
Еңбек нарығында өз құндылығын арттырғысы келетіндерге
Курстар жұмыс тәжірибесі бар және бейіндік дағдыларды, сондай-ақ оларды тиімді пайдалану ерекшеліктерін терең меңгергісі келетін кәсіпқойлар мен мамандарға қызықты болады
Фрилансерлер
Фрилансерлік дағдылар курстары жұмысты дұрыс құруды және ресурстарды бөлуді, өзіңізді және қызметтеріңізді жарнамалауды, әлеуметтік желілерді басқаруды, клиенттермен және тапсырыстармен жұмыс істеуді үйретеді
Не үйренесіз?
Работать с инструментами в программе Figma
Верстать сайты
Создавать дизайн сайтов
Курс бағдарламасы
 • Қорытынды тестілеу 4 минут
 • Знакомство. Цель. О курсе. 3 минут
 • Что такое дизайн? Возможности профессии и первые шаги 3 минут
 • 4 ключевых элемента хорошего дизайна 2 минут
 • UI и UX дизайн 3 минут
 • Hard Skills: 11 профессиональных навыков Web-дизайнера 14 минут
 • Soft skills: 8 межличностных качеств проф.дизайнера 6 минут
 • Формируем собственную подборку референсов 6 минут
 • Полезные сервисы по шрифтам. Работа с цветом 5 минут
 • Интерфейс Figma 11 минут
 • Установка Figma 3 минут
 • Программы и приложения для создания макета сайта 7 минут
 • Создаем UI элементы. Кнопки. Пагинация. Радиобаттон 20 минут
 • Создаем UI элементы. Форма логина. Форма оплаты 13 минут
 • Создаем UI элементы. Форма логина. Форма оплаты. Часть 2. 9 минут
 • Создаем UI элементы. Мессенджер. Выпадающий список. Поля поиска 23 минут
 • Создаем UX дизайн. Что может UX дизайнер? 1 минут
 • Создаем UX дизайн. Создаем прототип сайта 12 минут
 • Создаем Web-дизайн по прототипу (часть 1) 13 минут
 • Создаем Web-дизайн по прототипу (часть 2) 18 минут
 • Создаем Web-дизайн по прототипу (часть 3) 13 минут
 • Создаем Web-дизайн для мобильной версии 29 минут
 • Создаем анимацию 14 минут
 • Передача макет-дизайна верстальщику 3 минут
Автор туралы
5
 • Айгерим Боран
 • 2022 жылдан бастап алаңда
IT және телекоммуникациялар
0 отзывы
9 курс
3 білім алушылар
1 берілген сертификат
Профиль
Ұқсас курстар

Кіру