"Туризм на пальцах" - Вводный курс

На этом курсе вы обучитесь базовым компетенциям и процедурам, которые необходимы для начала предпринимательской деятельности согласно законам РК

Курстың құны
Тегін
Курстан тегін өту
Оқуды аяқтағаны туралы сертификат
Бұл курс не туралы?

Данный курс содержит актуальную информацию касательно важных аспектов экосистемы туризма, понятийного аппарата, главных бенефициаров и стейкхолдеров. Кроме того, вы узнаете про мировые тенденции туризма и конкурентные преимущества Казахстана. Контент курса дополнен актуальной информацией по активным мерам поддержки отрасли и привлечения инвестиций в связи с приоритетом государства в сфере туризма. Вы узнаете про основные характеристики налогообложения и юридические аспекты в туризме. Курс нацелен на изучении практических аспектов, а именно особенностей, бизнес-моделей и распространенных ошибок в сфере туризма в Казахстане.

02:13 Курстың ұзақтығы
6 Курс сабақтары
0 Тапсырмалар
Бұл курс кім үшін?
Жаңа бастаған мамандар
Курстар жаңа бастаған мамандарға кәсіптің негізін қалауға және болашақта өз тәжірибесінде қолдануға көмектесетін бейіндік оқу материалдарын ұсынады
Кәсіпкерлер
Курстар бизнес иелеріне өз бизнесінің дамуын жеделдететін құралдарды меңгеруге және тұрақты қаржылық нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді
Еңбек нарығында өз құндылығын арттырғысы келетіндерге
Курстар жұмыс тәжірибесі бар және бейіндік дағдыларды, сондай-ақ оларды тиімді пайдалану ерекшеліктерін терең меңгергісі келетін кәсіпқойлар мен мамандарға қызықты болады
Не үйренесіз?
Определять основных стейкхолдеров в туристской отрасли
Привлекать инвестора и инвестиции в туризм
Выстраивать бизнес-модель для предпринимательства и карьеры в туризме
Курс бағдарламасы
  • Экосистема туризма, понятийный аппарат, бенефициары и стейкхолдеры. 10 минут
  • Мировые тенденции туризма и конкурентные преимущества Казахстана. 12 минут
  • Туризм, как приоритет государства: меры поддержки отрасли и привлечение инвестиций 10 минут
  • Как работать в "белую"? Налогообложение и юридические аспекты в туризме. 18 минут
  • Практические аспекты туризма в Казахстане: особенности, бизнес-модели, ошибки. 23 минут
  • Қорытынды тестілеу 1 сағат
Курс пікірлері
Алимжанов Даурен Раиибекулы
27.02.2024
круто
ТАКЕНОВА РАЙГУЛЬ МЕЛЛЕДКАНОВНА
27.02.2024
5
ГАЙТАМИРОВ РУСЛАН МАМЕДОВИЧ
27.02.2024
5
27.02.2024
5
КАНАЛИНА БОТАГОЗ НУРЛЫХИНА
27.02.2024
5
Автор туралы
4.9
  • Kazakh Tourism
  • 2022 жылдан бастап алаңда
Туризм
3 760 отзывы
17 курс
7 568 білім алушылар
3 942 берілген сертификат
Профиль
Ұқсас курстар

Кіру