Организация самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения

Курс содержит информацию о формировании необходимых компетенций у педагогов по организации и вовлечению студентов в процесс самостоятельной работы в условиях дистанционного обучения.

Курстың құны
5 200 ₸
Сатып алу
Оқуды аяқтағаны туралы сертификат
Бұл курс не туралы?

Целью и задачами курсов являются вооружение слушателя необходимыми знаниями для мотивирования студентов к самостоятельной работе в условиях дистанционного обучения, оказание методической помощи в овладении методами активного обучения, способствующими качественному усвоению студентами учебного материала и реализации учебных задач

36:15 Курстың ұзақтығы
10 Курс сабақтары
7 Тапсырмалар
Бұл курс кім үшін?
Әр түрлі кәсіптің менеджерлері мен кәсіпқойлары
Курстар әр түрлі кәсіптің менеджерлері мен кәсіпқойларына базалық білім беріп, жұмыс істеу үшін жаңа дағдыларды игеруге мүмкіндік береді
Еңбек нарығында өз құндылығын арттырғысы келетіндерге
Курстар жұмыс тәжірибесі бар және бейіндік дағдыларды, сондай-ақ оларды тиімді пайдалану ерекшеліктерін терең меңгергісі келетін кәсіпқойлар мен мамандарға қызықты болады
Жаңа бастаған мамандар
Курстар жаңа бастаған мамандарға кәсіптің негізін қалауға және болашақта өз тәжірибесінде қолдануға көмектесетін бейіндік оқу материалдарын ұсынады
Не үйренесіз?
Получите знания для мотивирования студентов к самостоятельной работе
Применять методы самостоятельной работы студентов в рамках дистанционного обучения
Применять критерии контрольно-оценочной деятельности самостоятельной работы студентов
Курс бағдарламасы

 • Введение в модуль 2 сағат
 • Тема 1.1 Текстовые СРС: реферат, эссе, доклад 4 сағат
 • Тема 1.2 Проектные СРС: курсовые, индивидуальные, групповые 4 сағат
 • Тема 1.3 Инфографика как СРС 4 сағат
 • Тема 1.4 Мультимедийная презентация 2 сағат
 • Тема 1.5 Кейс-задание 2 сағат

 • Тема 2.1 Порядок, особенности и критерии контрольно-оценочной деятельности самостоятельной работы студентов 6 сағат
 • Тема 2.2 Интерактивная обратная связь и рефлексия: почему это важно и как реализовать? 6 сағат

 • Практический опыт колледжей: 6 сағат
 • Қорытынды тестілеу 15 минут
Автор туралы
0
 • Абдиманап Еликбаевич Бектурганов
 • 2021 жылдан бастап алаңда
Білім беру және тәрбиелеу
0 отзывы
4 курс
0 білім алушылар
0 берілген сертификат
Профиль
Ұқсас курстар

Кіру