Преподавание специальных дисциплин на английском языке с применением методик CLIL, TBLT и модели BOPPPS

Данный курс направлен на повышение качества процесса обучения, развитие и совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников организаций ТиПО для преподавания специальных дисциплин на английском языке на основе интеграции методик CLIL, TBLT, планирования урока по модели BOPPPS.

Курстың құны
5 200 ₸
Сатып алу
Оқуды аяқтағаны туралы сертификат
Бұл курс не туралы?

Цели Курса:
1) обучение педагогических работников и приравненных к ним лиц методикам CLIL, TBLT и модели BOPPPS;
2) формирование и развитие практических знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций педагогических работников для преподавания специальных дисциплин на английском языке;
3) развитие практических умений и навыков интегрирования методик CLIL, TBLT и модели BOPPPS для преподавания специальных дисциплин (модулей) на английском языке.

36:15 Курстың ұзақтығы
11 Курс сабақтары
5 Тапсырмалар
Бұл курс кім үшін?
Еңбек нарығында өз құндылығын арттырғысы келетіндерге
Курстар жұмыс тәжірибесі бар және бейіндік дағдыларды, сондай-ақ оларды тиімді пайдалану ерекшеліктерін терең меңгергісі келетін кәсіпқойлар мен мамандарға қызықты болады
Әр түрлі кәсіптің менеджерлері мен кәсіпқойлары
Курстар әр түрлі кәсіптің менеджерлері мен кәсіпқойларына базалық білім беріп, жұмыс істеу үшін жаңа дағдыларды игеруге мүмкіндік береді
Жаңа бастаған мамандар
Курстар жаңа бастаған мамандарға кәсіптің негізін қалауға және болашақта өз тәжірибесінде қолдануға көмектесетін бейіндік оқу материалдарын ұсынады
Не үйренесіз?
Преподавать специальные дисциплины на английском языке с применение методик CLIL, TBLT и модели BOPPPS
Планировать предметно-языковое интегрированное обучение с CLIL и BOPPPS
Интегрировать методики CLIL, TBLT и модели BOPPPS
Курс бағдарламасы

 • Понятийный аппарат предметно-языкового интегрированного обучения 6 сағат

 • Постановка целей, задач и результатов обучения согласно модели BOPPPS 4 сағат
 • Поэтапная инструкция и процесс разработки урока по модели BOPPPS 4 сағат
 • Принципы и особенности методики предметно-языкового интегрированного обучения CLIL 2 сағат
 • Демонстрационный урок, построенный по методике CLIL 6 сағат
 • Разработка и адаптация материалов урока по методике CLIL 6 сағат
 • Тестирование по итогам модуля 1 сағат

 • О чем метод Task-based learning. Стадии урока по методике TBL. Типы заданий по методике TBL. 3 сағат
 • Инструменты оценивания обучающихся. Разработка критериев оценивания результатов обучения 3 сағат
 • Тестирование по итогам модуля 1 сағат
 • Қорытынды тестілеу 15 минут
Автор туралы
0
 • Абдиманап Еликбаевич Бектурганов
 • 2021 жылдан бастап алаңда
Білім беру және тәрбиелеу
0 отзывы
4 курс
0 білім алушылар
0 берілген сертификат
Профиль
Ұқсас курстар

Кіру